arbetskonsulten i hälsingland

/COACHNING

Ett förändringsverktyg med effekt

Coachning är en effektiv metod för att stödja dig i din utveckling. Det innebär att jag möter dig med empati och glädje där du befinner dig, med dina tankar och förändringsbehov i företaget, på arbetet eller hemma privat. Med hjälp av frågor, aktivt lyssnande samt utmaningar hjälper jag dig att skapa förändring och nå dina mål. Som din coach utgår jag ifrån din kompetens och förmåga att själv hitta svaren som påverkar ditt liv eller ditt företag. Du sätter agendan och bestämmer vad du vill arbeta med, utforska och påverka – och det är du som har det slutliga ansvaret för vad som händer i ditt liv och vad du väljer att göra.

Boka ett möte – med dig i centrum

Inför första mötet får du några frågeställningar att fundera kring, t ex:

• Vad vill du med coachingen?
• Vilka egenskaper vill du utveckla?
• Vilka är dina styrkor?
• Vilka visioner har du?

Frågorna och svaren är till för att starta coachprocessen, upptäcka vem du är och sätta din agenda. Under vårt första samtal hjälps vi åt att formulera dina mål och gör en överenskommelse om hur arbetet ska gå till. Vårt möte präglas av tillåtelse, tillit, pålitlighet, gemenskap och förtroende.

Vanliga anledningar till att andra har sökt coachning:

Privatperson/arbetstagare

• Sätta gränser
• Ändra sin livsstil
• Komma igång med att träna/nå sin    idealvikt
• Skapa mer tid till sig själv
• Stressa mindre

• Bli bättre på att fatta beslut och    genomföra dem
• Ta reda på vad de vill, ta fram ett    mål, nå mål
• Få klarhet över sin livssituation
• Kunna säga Nej eller Ja
• Modet att byta bana eller    karriär/arbete

Företagare/arbetsgivare

• Ta fram mål, skapa förståelse för samt nå    dem
• Öka försäljningen
• Uppnå högre kundnöjdhet
• Förbättringsåtgärder
• Organisationsförändringar

• Arbetsmiljö/miljö
• Öka samarbetsklimatet, glädje
• Öka kvalitet och kvantitet
• Behålla 80-/90-talisterna på sitt    företag
• Kompetensutveckling
• Generationsväxling/ägarbyte

PRISER

Privatperson:

Företag:

2 000 kr för en månads coaching ”live”. I priset ingår 4 x 45 minuters samtal samt ett första möte med en analys.

Jag lämnar offert med hänsyn till behov och omfattning.

kontaktupgifter